Comitetul pentru Reglementări

Comitetul pentru Reglementări examinează proiectele de hotărâri ale Adunării Provinciei, alte  reglementări şi acte generale din punct de vedere al conformării lor cu Statutul şi sistemul juridic şi proiecte de lege, alte reglementări şi acte generale  pe care Adunarea le propune Adunării Naţionale  în vederea adoptării, propune adoptarea şi modificarea Regulamentului, propune interpretarea autentică a  hotărârilor şi altor acte generale  pe care le adoptă Adunarea, examinează informaţiile Curţii Constituţionale privind demararea procedurii de apreciere a constituţionalităţii şi legalităţii  reglementărilor adoptate de organele provinciale şi stabileşte răspunsul Curţii Constituţionale, propune Adunării demararea procedurii în faţa Curţii Constituţionale de apreciere a constituţionalităţii şi legalităţii  legilor şi altor  reglementări prin care au fost lezate drepturile Provinciei stabilite în Constituţie şi Statut şi stabileşte textul definitiv al hotărârilor.
Comitetul în raportul său îşi dă părerea dacă actul este în conformitate cu sistemul juridic al Republicii Serbia şi Statutul Provinciei Autonome Voivodina.

Membrii Comitetului

 1. Saša Levnajić, preşedinte
 2. Pavle Budakov, locţiitorul preşedintelui
 3. Miroslav Vasin
 4. Branislava Jeftić
 5. Milenko Jovanov
 6. Patyi Lajos
 7. Predrag Petrović
 8. Snežana Sedlar
 9. Dmitar Stanišić
 10. Jasmina Stevanović
 11. Slavenko Unković

Secretara Comitetului: Diana Vučetić
Tel: +381 21 487-4143
E-mail: odborpropisi@skupstinavojvodine.gov.rs