Jogszabály-ügyi Bizottság

A Jogszabály-ügyi Bizottság megvitatja a tartományi képviselőházi rendelet, más jogszabályok és általános aktusok javaslatának a Statútummal és a jogrendszerrel való összehangoltságát, továbbá azokat a törvényjavaslatokat, más jogszabály és általános aktus javaslatokat, amelyeknek meghozatalát a Képviselőház javasolja a Nemzetgyűlésnek, javasolja az ügyrend meghozatalát és módosítását, javaslatot tesz az ügyrend egyes rendelkezéseinek értelmezésére, javaslatot tesz a Képviselőház által hozott egyes határozatok és más általános aktusok hiteles értelmezésére, megvitatja az Alkotmánybíróság tájékoztatását a tartományi szervek által hozott jogszabályok alkotmányosságának és törvényességének elbírálására indított eljárásról, és megállapítja az Alkotmánybírósághoz intézett választ, javasolja a Képviselőháznak az Alkotmánybíróság előtti eljárás megindítását azon törvények és jogszabályok alkotmányosságának és törvényességének elbírálására, amelyek sértik a Tartománynak az Alkotmányban és a Statútumban megállapított jogait, továbbá megerősíti a határozatok egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

A Bizottság, a Nemzetgyűlés elé terjesztett jelentésében véleményezi, hogy összhangban van-e az aktus a Szerb Köztársaság jogrendszerével és Vajdaság Autonóm Tartomány statútumával.

A Bizottság tagjai

 1. Saša Levnajić, elnök
 2. Pavle Budakov, elnökhelyettes
 3. Miroslav Vasin
 4. Branislava Jeftić
 5. Milenko Jovanov
 6. Patyi Lajos
 7. Predrag Petrović
 8. Snežana Sedlar
 9. Dmitar Stanišić
 10. Jasmina Stevanović
 11. Slavenko Unković

A Bizottság titkára: Diana Vučetić
Tel: +381 21 487-4143
e-mail: odborpropisi@skupstinavojvodine.gov.rs