Odbor za propise

Odbor za propise razmatra prijedloge pokrajinskih skupštinskih odluka, drugih propisa i općih akata sa stajališta njihove usklađenosti sa Statutom i pravnim sustavom i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata koje Skupština predlaže Narodnoj skupštini radi donošenja, predlaže donošenje i izmjenu Poslovnika, daje prijedlog za tumačenje pojedinih odredaba Poslovnika, daje prijedlog za vjerodostojno tumačenje odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština, razmatra obavijest Ustavnog suda o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa koje su donijela pokrajinska tijela i utvrđuje odgovor Ustavnom sudu, predlaže Skupštini pokretanje postupka pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona i propisa kojima su povrijeđena prava Pokrajine utvrđena Ustavom i Statutom i utvrđuje pročišćen tekst odluka.
Odbor u svom izvješću Skupštini daje mišljenje da li je akt  sukladan pravnom sustavu Republike Srbije i Statutu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Članovi odbora

 1. Saša Levnajić, Predsjednik
 2. Pavle Budakov, Zamjenik predsjednika
 3. Miroslav Vasin
 4. Branislava Jeftić
 5. Milenko Jovanov
 6. Lajos Patyi
 7. Predrag Petrović
 8. Snežana Sedlar
 9. Dmitar Stanišić
 10. Jasmina Stevanović
 11. Slavenko Unković

Tajnica odbora: Diana Vučetić
Tel: +381 21 487-4143
E-mail: odborpropisi@skupstinavojvodine.gov.rs