Одбор за националну ровноправносц

Одбор за националну ровноправносц розпатра предлоги одлукох и общих актох пре провадзенє витворйованя з Уставом заґарантованей подполней ровноправносци припаднїкох националних меншинох – националних заєднїцох зоз припаднїками сербского народу; предклада мири у обласцох образованя, култури, информованя и службеного хаснованя язикох и писмох и други питаня; провадзи витворйованє правох националних меншинох – националних заєднїцох у складзе зоз националним законодавством и медзинароднима стандардами у обласци националней ровноправносци.
Роботне цело ма предсидателя и 14 членох, од хторих штири по функциї предсидателє одборох у чиїм дїлокругу питаня з обласци образованя, култури, информованя, службеного хаснованя язикох и писмох и безпечносци.

Члени одбору

 1. Боян Костреш, предсидатeль
 2. Александар Фаркаш, заменїк предсидателя
 3. др Татиана Вуячич
 4. Ленка Ердель
 5. Єлена Йованович
 6. Сладяна Йованович
 7. Деян Михалїца
 8. Весна Прчич
 9. Драґан Стєпанович
 10. Павел Сурови
 11. Весна Терзин
 12. Милан Чук
 13. Ґизела Црквеняков
 14. Неманя Шарчевич
 15. Мр Мирослав Шпанович

Секретар одбору: Велимир Матанович
Тел: +381 21 457 662
E-mail: odbornacravnopravnost@skupstinavojvodine.gov.rs