Comitetul pentru Egalitatea Naţională în Drepturi

Comitetul pentru Egalitatea Naţională în Drepturi examinează proiectele de hotărâri şi acte generale în vederea urmăririi exercitării garantate prin Constituţie a egalităţii depline în drepturi a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale împreună cu persoanele aparţinând poporului sârb; propune măsuri în domeniul învăţământului, culturii, informării şi uzului oficial al limbilor şi grafiilor şi alte probleme; urmăreşte exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională din domeniul egalităţii naţionale în drepturi. 
Organismul de lucru are preşedinte şi 14 membri, dintre care patru sunt după funcţie, preşedinţii comitetelor în a căror sferă de atribuţii sunt problemele din domeniul învăţământului, culturii, informării, uzului oficial al limbii şi grafiei şi securităţii.

Membrii Comitetului

 1. Bojan Kostreš, preşedinte
 2. Aleksandar Farkaš, locţiitorul preşedintelui
 3. dr Tatiana Vujačić
 4. Erdély Lenke
 5. Jelena Jovanović
 6. Slađana Jovanović
 7. Dejan Mihaljica
 8. Vesna Prćić
 9. Dragan Stjepanović
 10. Pavel Surový
 11. Vesna Terzin
 12. Milan Ćuk
 13. Gizela Crkvenjakov
 14. Nemanja Šarčević
 15. mr. Miroslav Španović

Secretara Comitetului: Velimir Matanović
Tel: +381 21 457 662
E-mail: odbornacravnopravnost@skupstinavojvodine.gov.rs