Ґоран Ґондя

Ґоран Ґондя

Вибрани за посланїка до Скупштини Автономней Покраїни Войводини на виберанкох хтори отримани 24. априла 2016. року, по пропорционалней виберанковей системи, з виберанковей лїстини „ИВИЦА ДАЧИЧ - Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия - Драґан Маркович Палма (ЄС), Патриотски рух Сербиї (ПРС)“.

Народзени є 1973. року, зоз Сримскей Каменїци, по занїманю дипломовани менаджер.

  • Посланїцка ґрупа "Социялистична партия Сербиї - Єдинствена Сербия" - член
  • Одбор за представки и предлоги - предсидатeль
  • Одбор за ровноправносц полох - член