Goran Gonđa

Goran Gonđa

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS).

Narodil sa roku 1973, zo Sriemskej Kamenice, povolaním diplomovaný manažér.

  • Poslanecka skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko" - člen
  • Výbor pre podania a návrhy - predseda
  • Výbor pre rodovú rovnosť - člen