Predrag Ginculj

Predrag Ginculj

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodil sa roku 1983, zo Sefkerina, povolaním profesionálny ekonóm.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre rozpočet a financie - člen
  • Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu - člen