mr Maja Sedlarević

mr Maja Sedlarević

Izabrana za poslanicu u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima održanim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste „Nenad Čanak - Liga socijaldemokrata Vojvodine - Digni glavu!“.

Rođena 1977. godine, iz Novog Sada, po zanimanju magistarka rodnih studija.

  • Poslanicka grupa „Liga socijaldemokrata Vojvodine” - član
  • Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci - zamenik predsednika
  • Odbor za ravnopravnost polova - član