Mr. Maja Sedlarević

Mr. Maja Sedlarević

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Nenad Čanak - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny - Zdvihni hlavu!

Narodila sa roku 1977, z Nového Sadu, povolaním magistarka rodových štúdií.

  • Poslanecka skupina "Liga sociálnych demokratov Vojvodiny" - člen
  • Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti - zástupca predsedu
  • Výbor pre rodovú rovnosť - člen