Dragana Đurić-Bulatović

Dragana Đurić-Bulatović

Izabrana za poslanicu u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima održanim 24. aprila 2016. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE“.

Rođena 1965. godine, iz Sente, po zanimanju diplomirani farmaceut.

  • Poslanicka grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE” - član
  • Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci - član
  • Odbor za ravnopravnost polova - član