Aleksandar Farkaš

Aleksandar Farkaš

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodil sa roku 1976, zo Zreňanina, povolaním technik cestnej dopravy.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - zástupca predsedu
  • Výbor pre určovanie totožnosti pokrajinských predpisov v úradne používaných jazykoch - člen