Gordana Kozlovački

Gordana Kozlovački

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ZA VOJVODINU PRÁCE A VEDOMOSTÍ - DEMOKRATICKÁ STRANA, DZHV, NOVÁ, ZEP-ZELENÝ - DR. BOJAN PAJTIĆ.

Narodila sa roku 1958, zo Zreňanina, povolaním lekárla špecialistka.

  • Poslanecka skupina "DS-DZHV" - zástupca predsedu
  • Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti - člen
  • Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu - člen