Ilija Maravić

Ilija Maravić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodil sa roku 1962, zo Subotice, povolaním diplomovaný ekonóm.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre hospodárstvo - člen
  • Výbor pre rozpočet a financie - člen
  • Výbor pre určovanie totožnosti pokrajinských predpisov v úradne používaných jazykoch - predseda