Dmitar Stanišić

Dmitar Stanišić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodil sa roku 1982, zo Sremske Mitrovice, povolaním diplomovaný právnik.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre predpisy - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - predseda