08. 04. 2019.Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

Novi Sad, 08. april – Na današnjoj sednici Odbora za kulturu i javno informisanje, članovi ovog Odbora razmatrali su godišnji Izveštaj o radu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2018. godinu. 

Članovima Odbra Izveštaj je predstavio zamenik pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina Janoš Oros.

U skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu, Pokrajinski ombudsman podnosi Skupštini APV redovan godišnji izveštaj o radu najkasnije do 31. marta, a u kojem se navode podaci o aktivnostima ove institucije za prethodnu godinu. 

Članovi Odbora usvojili su na današnjoj sednici Godišnji program rada za 2019. godinu. Prema članu 49 Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, na predlog predsednika odbora donosi se godišnji program rada, o čemu se obaveštava predsednik Skupštine AP Vojvodine. Odbor može davati predloge za godišnji plan rada najkasnije do 01. decembra tekuće godine za godišnji plan rada za narednu godinu.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.