12. 02. 2019.Održana sednica Odbora za propise

Odbor za propiseNovi Sad, 12. februar – Odbor za propise održao je svoju 25. sednicu. Odbor je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje razmatrao devet predloga pokrajinskih skupštinskih odluka i pet poslaničkih amandmana.

Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su svih devet predloga u saglasnosti sa Statutom i pravnim sistemom zemlje, i to: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za unapređenje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Novi Sad“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Rusanda“.Odbor za propise Zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano Kopovo“; Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastruktrnog koridora distributivnog gasovoda Rivica – Jazak – „Letenka“ sa elementima detaljne regulacije, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene „Fruška Gora“.

Odbor je takođe mišljenja da su svih pet poslaničkih amandmana podnetih na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina, pravno mogući. Na današnjoj sednici, Odbor za propise doneo je Godišnji program rada za 2019. godinu.

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.