11. 02. 2019.Седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

У понедељак, 11. фебруара 2019. године, у Свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 11.00 часова, биће одржана 13. седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА;

2.ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, РАД, ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ;

3.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате.