09. 11. 2018.Седница Одбора за прописе

У петак, 9. новембра 2018. године, у Свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,00 часова, биће одржана 22. седница Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ НАГРАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ПОКРАЈИНСКИХ ПРИЗНАЊА;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ;

4.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ – НЕРА“;

5.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

 

Молимо да извештавате.