07. 05. 2018.Седница Одбора за прописе

У понедељак, 7. маја 2018. године, у сали 1 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 12,00 часова, биће одржана 17. седница Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА „ОКАЊ БАРА“ И „РУСАНДА“;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ;

3.ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕЛА ПОСЛАНИЧКА ГРУПА „ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“;

4.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате.