02. 03. 2018.Седница Одбора за буџет и финансије

У петак, 2. марта 2018. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 12,00 часова, биће одржана 15. седница Одбора за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ У РЕГИОНУ СРЕМА;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА – ЈАЗАК „ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;

3.ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;

4.РАЗНО.

 

Молимо да извештавате.