11. 10. 2017.Седница Одбора за буџет и финансије

У среду, 11. октобра 2017. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 14,00 часова, биће одржана 12. седница Одбора за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНE;

2.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД, ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

3.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН, ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

4.РАЗНО.

 

Молимо да извештавате.