11. 10. 2017.Седница Одбора за прописе

У среду, 11. октобра 2017. године, у свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 13,00 часова, биће одржана 12. седница Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ»ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ»НОВИ САД;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗМУЉАВАЊА, ДЕПОНОВАЊА И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ СЕДИМЕНАТА ДЕЛА КАНАЛА ХС ДТД ВРБАС-БЕЗДАН ОД УШЋА У КАНАЛ БЕЧЕЈ-БОГОЈЕВО ДО ХИДРОЧВОРА ВРБАС;

4.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА;

5.ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА (ПОДНОСИЛАЦ ПОСЛАНИЧКА ГРУПА ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ);

6.ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Молимо да извештавате.