11. 10. 2017.Седница Одбора за националну равноправност

У среду, 11. октобра 2017. године, у свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 часова, биће одржана 7. седница Одбора за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА;

2.ИНФОРМАЦИЈА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ УЧЕНИКА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБРАЗОВАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2016./2017. ГОДИНИ СА ЗАКЉУЧЦИМА;

3.ИНФОРМАЦИЈА О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ УЧЕНИКА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ШКОЛОВАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2016./2017. ГОДИНИ СА ЗАКЉУЧЦИМА;

4.РАЗНО.

 

Молимо да извештавате.