12. 10. 2017.15. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

У четвртак, 12. октобра 2017. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 часова, биће одржана 15. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2017. ГОДИНЕ;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА;

3.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА;

4.ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА (ПОДНОСИЛАЦ ПОСЛАНИЧКА ГРУПА ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ);

5.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД, ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

6.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН, ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА.