03. 10. 2017.Седница Одбора за равноправност полова

У уторак, 3. октобра 2017. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 11,00 часова, биће одржана 10. седница Одбора за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Представљање Нацрта Закона о родној равноправности - компарација са важећим Законом о равноправности полова;

2.Разно

Молимо да извештавате.