19. 04. 2017.Одржана седница Одбора за националну равноправност

Odbor za nacionalnu ravnopravnostНови Сад, 19. април 2017. године – На својој четвртој по реду седници а актуелном сазиву, Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је и већином гласова усвојио:

Информацију о средњем образовању и васпитању ученика, са посебним освртом на школовање на језицима националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2015/2016. години са закључцима,

Информацију о основном образовању и васпитању ученика, са посебним освртом на образовање на језицима националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2015/2016. години са закључцима,

Информацију о упису ученика у први разред основних школа на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину са закључцима,

Информацију о упису ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину са закључцима.

Odbor za nacionalnu ravnopravnostЦиљ поменутих информација јесте да прикаже стање у области образовања, уписа и могућности школовања ученика у основним и средњим школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2015/2016. години, а на основу података које је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице прикупио у прошлој школској години. Покрајинска влада је поводом наведених информација донела и одговарајуће закључке у којима је између осталог, обавезала ресорни покрајински секретаријат да настави да прати стање и да о томе периодично обавештава Владу, као и да информације достави и ресорним скупштинским одборима на разматрање.

У поређењу са прошлом школском годином, настављен је тренд смањења броја уписаних ученика у редовним, односно обавезним основним школама. Примера ради, у поређењу са претходном школском годином, у основним школама у АП Војводини смањен је број уписаних ученика за 1.883, што је у процентима 1.25 одсто мање него лане. 

Odbor za nacionalnu ravnopravnostЧланице и чланови Одбора су у конструктивној дискусији на седници, оценили да су информације квалитетне и свеобухватне, али и да се на основу њих не могу изводити закључци о узроцима континуираног смањења броја уписаних ђака, јер информације пре свега садрже статистичке податке и чињенице док је за закључке о узроцима потребно урадити студиозна истраживања и анализе у више повезаних области. 

Између осталог, у дискусији је наведено и да би неки од узрока поменутог смањења броја уписаних ђака у школе на територији АП Војводине могли да се препознају у лошој демографској слици, као и у одливу становништва које је присустно годинама уназад. 

Одбор је на данашњој седници размотрио и већином гласова усвојио и Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији АП Војводине у школској 2016/2017. години, као и Информацију о дуалном образовању.

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.