12. 04. 2017.Одржана једанаеста седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 12. април 2017. године – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју једанаесту по реду седницу у актуелном сазиву. Седницом је председавао Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, као и потпредседници, а покрајинске посланице и посланици разматрали су четрнаест тачака усвојеног дневног реда.

На седници је донето пет покрајинских скупштинских одлука у вези са просторним плановима за подручја посебне намене у АП Војводини и то:

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намена мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24, Суботица-Зрењанин-Ковин,

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“,

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“, затим,

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“, као и Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј.

Доношењем, односно израдом просторних планова, започеће се процес решавања вишегодишњих проблема, ревитализације и заштите наведених подручја посебне намене којима је обухваћен и већи број војвођанских општина, наведено је између осталог у образложењу и током дискусије на седници. 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је на данашњој седници обавила расправу о Извештају Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2016. годину и на тај начин се упознала са овим документом, радом и активностима Покрајинског заштитника грађана у претходној години. 

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Извештај је на седници образложио др Зоран Павловић, Покрајински заштитиник грађана – омбудсман, након чега је већи број посланица и посланика учествовао у конструктивној дискусији.

Даље, Скупштина је на седници размотрила Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину и донела одговарајуће Закључке, које је предложила Покрајинска влада. Усвојен је и Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2016. годину.

Скупштина је донела Одлуку о разрешењу заменика Покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а затим и Одлуку о именовању заменика Покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Досадашњи заменик Раде Баста, разрешен је са те функције због избора на нову функцију, а за новог заменика изабран је Мирослав Бошковић, дипломирани инжењер саобраћаја. 

Sednica Skupštine AP VojvodineНа данашњој седници, донете су: Одлука о разрешењу члана Савета Универзитета у Новом Саду, Одлука о разрешењу члана Савета Правног факултета у Новом Саду, као и Одлука о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у Сомбору. Према наведеним одлукама, Небојша Новаковић, разрешава се дужности члана Савета Универзитета у Новом Саду, Иван Ђоковић, разрешава се дужности члана Савета Правног факултета у Новом Саду и Боро Булат, разрешава се дужности члана Савета Педагошког факултета у Сомбору.

У циљу ефикаснијег рада покрајинске Скупштине и њених радних тела, Скупштина АП Војводине је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 

На данашњем  заседању, посланице и посланици су у складу са Пословником о раду и добром праксом, представницима Покрајинске владе, постављали посланичка питања и од њих тражили информације о свим областима које су у надлежности Покрајинске владе.