12. 04. 2017.Информација о одржаним седницама скупштинских одбора

Odbor za evropske integracijeНови Сад, 12. април 2017. године Уочи предстојеће једанаесте по реду седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за 12. април, своје седнице одржалo је осам скупштинских одбора.

На својој једанаестој по реду седници, Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу донео је Одлуку о упућивању делегације Скупштине АП Војводине и одобравању средстава за службени пут у Арад, (Румунија), од 20. до 22. априла 2017. године.

Одбор је прихватио Извештај са службеног пута у Лондон, (Велика Британија), од 20. до 23. марта 2017. године, где су представници Скупштине АП Војводине имали запажену улогу на пленарном заједничком заседању свих комитета (радних тела), Скупштине Европских регија АЕР, највеће мреже европских регија, чија је и АП Војводина активна чланица. Извештај су чланицама и члановима Одбора, образложили потпоредседници Скупштине АП Војводне Дамир Зобеница и Александра Ђанковић.

Потпредседник Зобеница који је у Лондону председавао пленарном заједничком седницом комитета АЕР-а, обавестио је Одбор да је АП Војводина на поменутом догађају од стране АЕР-а добила посебно признање за ангажовање у тој угледној европској међурегионалној организацији, у вези са остваривањем политике "Једнаких могућности". Наводећи да је признање од изузетног значаја за АП Војводину и Републику Србију, потпредседник Зобеница је обавестио Одбор о приоритетима даљег учешћа и рада представника АП Војводине у АЕР-у, наводећи да су приоритети те организације истовремено и приоритети АП Војводине и Републике Србије.

Потпредседница Ђанковић је обавестила Одбор да ће од 6. до 9. маја ове године, Скупштина АП Војводине заједно са АЕР-ом, у Новом Саду организовати Пленарни састанак Регионалне мреже младих (YРН), на коме се очекује учешће бројних младих политичара и младих лидера из различитих европских региона. На заседању ће се између осталог, разговарати и о положају и могућностима младих људи у Европи. 

"Намера нам је да младим људима из целе Европе, што боље прикажемо Нови Сад као будућу Европску престоницу културе и све оно што краси АП Војводину и нашу земљу", казала је између осталог Александра Ђанковић.

Одбор се на седници информисао о белешци са састанка делегације АП Војводине са Мониторинг мисијом Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе, као и са белешком о посети државног секретара Министарства спољних и европских послова Владе Републике Словачке.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineНа својој осмој по реду седници, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине разматрао је и прихватио предлоге пет просторних планова посебне намене на подручју АП Војводине и то:

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намена мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24, Суботица-Зрењанин-Ковин,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе "Поњавица",

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе "Јегричка",

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "Потамишја",

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineУ дискусији, чланице и чланови Одбора су оценили да јсе ради о изузетно добрим предлозима као и да ће се предложеним плановима омогућити решавање вишегодишњих проблема у више војвођанских општина. Одбор у свом извештају предлаже Скупштини да на својој седници размотри наведене предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке о изради просторних планова.

На заједничкој седници Одбора за за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбора за културу и јавно информисање и Одбора за националну равноправност, разматран је Извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2016. годину. Извештај је на заједничкој седници образложио др Зоран Павловић, Покрајински заштитиник грађана – омбудсман. 

Извештај као и претходних година, садржи активности Покрајинског заштитника грађана у четири области, структуру и статистичке податке о пртужбама грађана, податке о уоченим недостацима у раду органа управе, као и предлоге за побољшање стања.

Др Зоран Павловић је позвао посланице и посланике да интерактивно прате рад Покрајинског заштитника грађана, у циљу боље комуникације са грађанкама и грађанима и ради већег посвећивања пажње свим актуелним питањима из домена рада Омбудсмана. 

"У наредном периоду намеравамо да у сарадњи са покрајинским посланицама и посланицима, радимо више на информисању грађанки и грађана на терену о томе шта су њихова права, као и о томе шта ради канцеларија Покрајинског заштитника грађана", рекао је Павловић. Након дискусије, у свом закључку са седнице, одбори предлажу Скупштини да на својој седници обави расправу о наведеном извештају и да се на тај начин упозна са радом Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у 2016. години.

Odbor za ravnopravnost polovaОдбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је своју седму по реду седницу. Одбор је са становишта стања у области родне равноправности, разматрао Извештај Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2016.годину.

Указано је да упркос проблемима, након одређених измена прописа у поменутој области постоје и одрђени помаци на боље, као што је на пример повећање броја жена у законодавној власти. За побољшање стања у области родне равноправности, поред даљих измена прописа потребан је и свеобухватн присутп свих чинилаца у тој области, као и континуирано и објективно информисање јавности без сензационализма, о постојећим проблемима и могућностима њиховог решавања. Поред тога, указано је и на потребу напретка у раду постојећих механизама родне равноправности у Покрајини и на потребу њихове боље сарадње. Упркос напорима који се чине, у друштву су и даље у великој мери присутни проблеми са насиљем над женама и са дискриминацијом са становишта родног аспекта,речено је између осталог на седници.    

Odbor za ravnopravnost polovaОдбор је на седници размотрио и већином гласова прихватио Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2016. годину. Извештај је на седници представила Диана Миловић, директорка Покрајинског завода за равноправност полова. 

На осмој по реду седници, Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, размотрио је са становишта усклађености са правним системом и Статутом АП Војводине: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда бр. 24, Суботица-Зрењанин-Ковин,
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Поњавица“,
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Јегричка“,
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика “Потамишје“, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј.
Odbor za propiseНакон разматрања, Одбор за прописе у свом закључку са седнице, доставља Скупштини АП Војводине мишљење да је сваки од наведених предлога у складу са правним системом земље и Статутом Аутономне покрајине Војводине.
 
Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, такође је одржао своју осму седницу у актуелном сазиву. Чланице и чланови Одбора су се на седници упознали са Извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2016. годину.
Odbor za budžet i finansijeОдбор је разматрао и Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2016. годину. Већином гласова, Одбор предлаже Скупштини да размотри и прихвати Извештај.
 
Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је седницу на којој се упознао са Извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2016. годину.
Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је разматрао и Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину са Предлогом закључака, које је предложила Покрајинска влада.
Извештај и Предлог закључака на седници је образложила Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и покрајинска секретарка за финансије. Odbor za upravu i lokalnu samoupravuКако је речено на седници, извесно је да у законом прописаним роковима па и накнадно, неће бити решени сви проблеми који су евидентирани у спровођењу поступка уписа права својине у корист АП Војводине. 
Најтежу препреку за поступање надлежних покрајинских органа приликом уписа права својине у задатим роковима, представља чињеница да код великог броја непокретности нису решени имовинско – правни односи. То се пре свега односи на каналску мрежу на територији АП Војводине која није део пловних путева, као и на државне путеве другог реда на подручју Покрајине, где десетинама година уназад нису уређени имовинско – правни односи и објекти као такви нису уписани у катастар непокретности. Решавање спорних ситуација у области имовинких права, требало би и даље да представља приоритет у поступању покрајинских органа, као и свих правних лица чији је оснивач АП Војводина, речено је на данашњој седници.
Након разматрања, Одбор је већином гласова прихватио Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, са Предлогом закључака Покрајинске владе. У свом извештају са седнице, Одбор је предложио Скупштини да размотри Извештај и донесе Закључке.
 
Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је у среду, 12. априла, своју седму по реду седницу. Одбор је на седници утврдио истоветност текстова пет предлога покрајинских скупштинских одлука на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом, са српским језиком, о чему је обавестио Скупштину. У питању су:
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намена мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин,
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“,
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“,
Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишја“, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј.