10. 04. 2017.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У понедељак, 10. априла 2017. године, у сали на другом спрату Скупштине АП Војводине са почетком у 10,00 часова, биће одржана 8. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намена мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин,

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“,

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“,

4.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишја“,

5.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј.


Молимо да извештавате.