17. 03. 2017.Predsednik PKS Marko Čadež razgovarao sa pokrajinskim poslanicima o komorskom sistemu i rastu privrede

Novi Sad, 17. mart – U Skupštini AP Vojvodine danas je održano peto po redu savetovanje za pokrajinske poslanike na temu „Jedinstveni komorski sistem u funkciji rasta srpske privrede“ o kojoj je sa poslanicima razgovaro predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Pozdravljajući predstavnike Privredne komore Srbije i Fondacije Konrad Adenauer sa kojom pokrajinski parlament organizuje seriju savetovanja o značajnim temama za porces evropskih integracija, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor istakao je da je današnja tema od životne važnosti za privredu, ekonomski razvoj i bolje snalaženje privrednika u tranzicionim procesima.

„Važno podsetiti da je novim Zakonom o privrednim komorama predviđeno da Privredna komora Srbije može, vodeći računa o ukupnom razvoju, zajedničkim i međusobno usklađenim ciljevima i jedinstvenim interesima privrede, obrazovati Regionalne privredne komore i za područje više opština, čije teritorije pripadaju različitim upravnim okruzima.“, rekao je predsednik Pastor.

On je dodao da  je obrazovanje ovkvih regionalnih privrednih komora važno u cilju očuvanja i jačanja ekonomskih veza između opština  koje su povezane prostorno, saobraćajno, privredno ili na neki drugi način, a administrativno teritorijalnom podelom, suprotno ekonomskoj logici, pripadaju različitim regionalnim komorama, na način kako je to uređeno Uredbom o upravnim okruzima. 

Predsednik Privredne Komore (PKS) Srbije Marko Čadež upoznao je pokrajinske poslanike sa radom ove institucije i mogućnostima koje pruža članstvo u okviru PKS a u smislu podrške, obuka, učešća u procesu odlučivanja, privrednih veza, informacija i slično. On je posebno istakao prednosti novog zakona o komorama prema kome privrednici imaju veći uticaj na kreiranje ambijenta za poslovanje, ekonomsku politiku i regulatorni okvir kroz učešće u zakonodavnom postupku, kao i da se na osnovu ovog zakona organizuju regionalni parlamenti privrednika kojim se spuštaju ovlašćenja i usluga na regionalni nivo u cilju približavanja privredi, smanjenja troškova i efikasnijeg poslovanja.

„Posebno je važna  osnažena uloga PKS u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Od suštinskog je značaja da u skladu sa svojim interesima privrednici budu deo stručnih timova PKS za praćenje pregovora kako bi bili informisani o promenama koje nas očekuju u poslovnim okruženju i kako bismo mogli da zaštitimo privrednike Srbije“, rekao je Čadež i dodao da PKS ima 27 stručnih timova koji su uključeni u čak 29 pregovaračkih poglavlja.

Današnjem savetovanju, kojim se završava prva serija savetovanja za pokrajinske poslanike, prisustvovali su i potpredsednice Skupštine AP Vojvodine Aleksandra Đanković i Snežana Sedlar, predstavnici Privredne komore Srbije i Fondacije Konrad Adenauer. 

 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.