01. 03. 2017.Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине заседао у Зрењанину

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineНови Сад,Зрењанин, 01. март 2017. године -  Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине АП Воjводине заседао jе данас први пут у Зрењанину, у складу с праксом тог и других скупштинских одбора да поjедине седнице организуjу и одржавају ван седишта Скупштине у Новом Саду. 

Поред чланица и чланова Одбора, у раду тематске седнице у Барокноj сали Градске куће у Зрењанину учествовали су и заменик покраjинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Александар Андрић и градоначелник Зрењанина Чедомир Jањић.

На почетку седнице, председница Одбора Бранислава Jефтић, изразила jе задовољство што jе Зрењанин прва  локална самоуправа ван Новог Сада у коjоj Одбор заседа и захвалила се градоначелнику Јањићу и домаћинима на гостопримству. 

“Интенциjа Одбора jе да с овом праксом настави, и ако jе могуће, да као Одбор обиђемо свих 45 воjвођанских општина. Овде ћемо разматрати примере добре праксе одрживог развоjа и заштите животне средине у граду Зрењанину где ћемо се пре свега  упознати са плановима за изградњу парка у насељу Багљаш”, рекла jе председница Одбора Бранислава Jефтић. 

Заменик покраjинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Александар Андрић, рекао jе да jе Зрењанин, са наjвећом териториjом неке jединице локалне самоуправе у Воjводини, jедан од градова коjи су пример добре праксе у области заштите животне средине. “Секретариjат за урбанизам и заштиту животне средине успешно jе суфинансирао разне проjекте на териториjи локалне самоуправе Зрењанин и са тиме ћемо наставити и убудуће.  Jош jедан од показатеља развиjене еколошке свести на подручjу Зрењанина jе и велики броj удружења, односно невладиних организациjа коjе егзистираjу на овом простору и коjе такође имаjу добру сарадњу с покраjинским секретариjатом”, навео jе Андрић 

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineПоздрављаjући учеснике седнице, градоначелник Jањић jе истакао добру сарадњу Града Зрењанина с новом покраjинском администрациjом, како Скупштином АП Воjводине, тако и са Покрајинском владом и ресорним секретариjатима. 

“Драго ми jе што jе оваj скупштински одбор као део покрајинске администрације, одлучио да изађе из Новог Сада и да, дође до Зрењанина и што ћемо, кроз директне разговоре, у формалном и неформалном делу данашњег скупа, имати прилику и да упознамо људе коjи одлучуjу о важним питањима у Покраjини и на њеноj териториjи. Сигуран сам да ћемо, поред проjекта парка на Багљашу, поред свега што већ радимо, доћи и до неких нових идеjа коjе ћемо, надам се, и реализовати у неком будућем периоду”, казао jе градоначелник Јањић.

Члан Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и покрајински посланик из Зрењанина Дарко Бађок, упознао је присутне са детаљима идејног решења пројекта будућег парка. Он је рекао да је за  град Зрењанин од велике важности да први пут после 50 година добије нови парк, како у еколошком тако и у економском и друштвеном смислу. 

„Последњи парк у Зрењанину плански jе подигнут пре 50 година, а териториjа нашег града спада, нажалост, у наjмање пошумљене средине у Воjводини. Идеjа о формирању парка на Багљашу добила jе подршку од Града Зрењанина, те jе од данас ово и градски проjекат, а важност проjекта препознале су и обе месне заjеднице на териториjи Багљаша. Наредни корак jе да идеjно решењем, односно проjектом аплицирамо и према Покраjини за добиjање средстава. Већ постоjе наjаве од заинтересованих поjединаца и поjединих компаниjа коjе желе да учествуjу у овоj причи, jер jе у питању опште добро за све становнике Зрењанина”, обjаснио jе Бађок.     

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineШефица Катедре за инжењерство заштите животне средине Богдана Вуjић и асистент Уна Марчета представиле су рад тог сегмента Техничког факултета “Михаjло Пупин” у Зрењанину.  

У току седнице презентовани су  и други примери добре праксе у области заштите животне средине у Зрењанину. Дипл. економиста Иван Воjнов, представио jе активности JКП “Чистоћа и зеленило” коjе се тичу сакупљања и депоновања комуналног отпада, као и проjекте развоjа градске депониjе. Из приватног сектора представила се зрењанинска компаниjа “Ремондис Медисон”, коjоj jе недавно уручена дозвола за складиштење медицинског и фармацеутског отпада.

Данашњом тематском седницом Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине посвећеној идејном решењу пројекта изградње новог градског парка  у Зрењанину председавала jе председница тог скупштинског радног тела Бранислава Jефтић, а у име Одбора присуствовали су и заменик председнице Љубодраг Мишчевић и чланови Одбора Дарко Бађок, Радомир Кузмановић, Деjан Максимовић, Неђељко Коњокрад и Станка Михаjлов, као и секретарка Одбора, Светлана Попадић Лежимирац .