A képviseloházi szolgálat

A Képviselőházi Szolgálat szakmai és egyéb feladatokat lát el a Képviselőház, a bizottságok, a képviselők és a képviselőcsoportok számára. A Képviselőházi Szolgálat szervezését, feladatait és munkáját A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházi Szolgálatának szervezéséről és munkájáról szóló határozat szabályozza.

A Szolgálat munkáját a Képviselőház főtitkára irányítja.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkára Nikola Banjac, okl. jogász.

Elérhetőség

Telefon: +381 21 487-4124

Fax: +381 21 456-241

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Vajdaság Autonóm Tartomány főtitkárhelyettese Boris Bajić, okl. jogász .

Elérhetőség

Telefon: +381 21 487-4143

Fax: +381 21 456-010

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs


A Szolgálaton belül különálló belső szervezési egység - kabinet, alapvető belső egységek - főosztályok és alegységek alakulnak.

Különálló:

Főosztályok:


ELNÖKI KABINET

A Kabinet tevékenysége: a Képviselőház elé megvitatásra kerülő aktusok és egyéb, a Képviselőház elnökéhez és alelnökeihez intézett aktusok elemzése; a Képviselőház elnökének és alelnökeinek az állami és tartományi szervekkel, nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel folytatott együttműködésének megvalósításával kapcsolatos teendők szervezése és irányítása; a Képviselőház elnökének a Képviselőházban, más szervekben és szervezetekben teljesített kötelezettségeivel kapcsolatos tanácsadó tevékenység; a Képviselőház elnöke és alelnökei hivatalos utainak és nyilvános szerepléseinek megszervezése; a Képviselőház elnöke, az alelnökök és a tartományi képviselők külföldi küldöttségekkel és vendégekkel folytatott tárgyalásai anyagának előkészítése; a Képviselőház elnöke és alelnökei tisztségének ellátására vonatkozó konzulens és adminisztratív feladatok végzése.

Elérhetőség

Vajdaság AT Képviselőháza elnöki kabinetjének vezetője: mgr. Gimpel Kántor Csilla

Telefon: +381 21 487-4102

Fax: +381 21 422-277

e-mail: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs

 


KÉPVISELŐHÁZI ÉS MUNKATESTÜLETI ÜLÉSEKET ELŐKÉSZÍTŐ ÉS RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI FŐOSZTÁLY

A Képviselőházi és Munkatestületi Üléseket Előkészítő és Régióközi Együttműködési Főosztály tevékenysége:a képviselőházi ülések, a képviselőházi munkatestületek és a képviselőházi képviselőcsoportok üléseinek előkészítésével és szervezésével kapcsolatos normatív-jogi, analitikus-dokumentációs és szakmai-operatív feladatok elvégzése; a Képviselőház üléseinek megtartásához szükséges anyagok beszerzése és előkészítése; a Képviselőház ülésein meghozott aktusok feldolgozása és azok előkészítése a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételére; a képviselőházi ülés megtartásával kapcsolatos információk előkészítése és a képviselők tájékoztatása; a munkatestületek és képviselőcsoportok ülésének előkészítése és szervezése; szakmai segítség a képviselők számára a képviselőházi ügyrend alkalmazására vonatkozóan; iktatás; parlamentközi és régióközi együttműködés megvalósítása és előmozdítása, a régióközi kulturális és gazdasági partnerség gyorsabb fejlesztése.
 
A Képviselőházi és Munkatestületi Üléseket Előkészítő és Régióközi Együttműködési Főosztály egységei:

a) Képviselőházi Üléselőkészítő és -feldolgozó Részleg,

    - Iktató

b) Munkatestületek és Képviselőcsoportok Ügyintéző Részlege

c) Parlamenti Együttműködési és Régióközi Együttműködési Részleg.

Elérhetőség

mb. főtitkárhelyettes: Predrag Rajić, okl. jogász

Telefon: +381 21 487-4434

e-mail: prajic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Képviselőházi Üléselőkészítő és -feldolgozó Részleg vezetője: Diana Vučetić

Telefon: +381 21 487-4106

e-mail: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Iktatóvezető: Mirjana Stojanović

Telefon: +381 21 487-4272

e-mail: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Munkatestületek és Képviselőcsoportok Ügyintéző Részlegének vezetője: Ivana Jović

Telefon: +381 21 487-4124

e-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Parlamenti- és Régióközi Együttműködési Osztály vezetője: Sanja Šifliš

Telefon: +381 21 487-4431

e-mail: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


JOGI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLTALÁNOS FŐOSZTÁLY

A Jogi, Foglalkoztatási és Általános Főosztály tevékenysége: a Képviselőház főtitkára részére jogi-normatív, elemző-tanulmányozó és szakmai-operatív teendők ellátása; a Képviselőház főtitkára által meghozandó, a Szolgálat szervezésével és teendőivel kapcsolatos általános és egyedi aktus-javaslatok előkészítése; emberi erőforrás menedzsment; munkaügyi és munkaviszonyügyi teendők; a Képviselőház és Szolgálata működésére és munkaviszonyaira vonatkozó törvények és más jogszabályok követése és alkalmazása; a foglalkoztatási terv előkészítése és kidolgozása; a foglalkoztatottak szakmai képzés és továbbképzés iránti igényeinek elemzése; a foglalkoztatási nyilvántartás vezetése; szakmai operatív feladatok ellátása a Képviselőház elnöke és alelnökei számára

A Jogi, Foglalkoztatási és Általános Főosztály alegységei:

a) Általános Ügyek Részlege;

b) Foglalkoztatási, Általános és Adminisztrációs Részleg;

   – Általános Ügyek Csoportja

   – Adminisztrációs Ügyek Csoportja

Elérhetőség

mb. segédfőtitkár: mb. Dragutin Galović, okl. jogász

Telefon: +381 21 487-4160

e-mail: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Munkajogi Osztály vezetője: Aleksandar Jovanović

Telefon: +381 21 487-4155

e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Foglalkoztatási, Általános és Adminisztrációs Osztály vezetője: Vinka Aleksić

Telefon: +381 21 487-4188

e-mail: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Általános ügyek csoportvezetője: Mirko Pisarić

Telefon: +381 21 487-4860

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs

Adminisztratív teendők csoportvezetője: Mila Marković

Telefon: +381 21 487-4134

e-mail: mmarkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

  


PÉNZÜGYI, TECHNIKAI ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY

A Pénzügyi, Technikai és Protokoll Főosztály tevékenysége : pénzügyi, dokumentációs, informatikai, adminisztratív, szakmai-operatív feladatok ellátása; pénzügyi-anyagi ügyviteli információk, jelentések és elemzések kidolgozása; közbeszerzési dokumentumok előkészítése és az eljárás lebonyolítása; protokoll-tevékenység a Szolgálat és a Képviselőház számára; sajtókonferencia szervezése és értesítés a képviselőházi és munkatestületi ülések megtartásáról; közlemények előkészítése a nyilvánosság számára, a médiával való kapcsolat létesítése és fenntartása, a hazai és külföldi média figyelemmel kísérése és elemzése; közlemények, információk, tájékoztatás közzététele a Képviselőház munkájáról és a mindennapi tevékenységekről a Képviselőház weboldalán; adminisztrálás, programozás és karbantartás; az információs technológia alkalmazásának és fejlesztésének biztosítása a Képviselőházban.

A Pénzügyi, Technikai és Protokoll Főosztály alegységei:

a) Pénzügyi és Közbeszerzési Osztály;

b) Protokoll;

c) Nyilvánosság-kapcsolati Csoport;

d) Információs Technológia Részleg.

Elérhetőség

mb. segédfőtitkár: mb. Milan Antić, okl. közgazdász

Telefon: +381 21 487-4143

e-mail: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Pénzügyi és Közbeszerzési Osztály vezetője:Bojan Vranjković

Telefon: +381 21 487-4390

e-mail: bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Protokollfőnök: Maja Petrović

Telefon: +381 21 487-4133

e-mail: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Nyilvánosság-kapcsolati Csoport főnöke: Jelena Savković

Telefon: +381 21 487-4721

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

РAz Információs Technológia Részleg vezetője: Biljana Čakan

Telefon: +381 21 487-4757

e-mail:  bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs