A képviseloházi szolgálat

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának a szolgálata szakmai, adminisztratív és technikai és egyéb teendoket lát el Vajdaaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és munkatestületei, a képviselők, a Képviselőház elnöke és alelnökei, a képviselőházi képviselői csoportok számára, valamint egyéb feladatokat is végez a Képviselőház ügyrendjével, a Képviselőház és munkacsoportjai egyéb aktusaival összhangban. Az említett szolgálat szervezeti felépítését és működését A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi szolgálatárának szervezeti felépítéséről és működéséről szóló határozat szabályozza.

A szolgálat munkáját a Képviselőház főtitkára irányítja.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának főtitkára Nikola Banjac, okl. jogász.

Kapcsolat

Tel: +381 21 487-4124

Telefax: +381 21 456-241

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtitkárának helyettese Boris Bajić, okl. jogász.

Kapcsolat

Tel: +381 21 487-4143

Telefax: +381 21 456-010

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs


A Képviselőházi Szolgálatban az alábbi belső szervezeti egységek alakulnak:

Különálló egység:

Főosztályon kívüli szűkebb egység:

Főosztályok:


ELNÖKI KABINET

A Képviselőházi elnök Kabinetjeaz alábbi teendőket látja el: elemzi és feldolgozza a Képviselőház előtt megvitatásra kerülő aktusok, valamint a Képviselőház elnökéhez és alelnökeihez intézett egyéb aktusokat; megszervezi és egyezteti a Képviselőház elnökének és alelnökeinek az állami és tartományi szervekkel, nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés megvalósításával kapcsolatos aktivitásokat; olyan tanácsadói teendőket lát el, amelyek a Képviselőház elnöke képviselőházi és más szervek és szervezetek iránti kötelezettségeinek teljesítése szempontjából a Képviselőház elnöke számára jelentősek; megszervezi a Képviselőház elnökének és alelnökeinek szolgálati utait és nyilvános fellépéseit; anyagokat készít elő az elnök, az alelnökök és a tartományi képviselők külföldi küldöttségekkel és külföldi vendégekkel való tárgyalásaikhoz; konzluens és adminisztratív teendőket lát el; és VAT Képviselőháza elnöke és alelnökei tisztségének ellátásához szükséges más teendőket is végeznek.

Kapcsolat

Vajdaság AT képviselőházi elnöke kabinetjének főnöke: Gimpel Kántor Csilla magiszter

Tel: +381 21 487-4102

Fax: +381 21 422-277

e-mail: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs


FŐTITKÁRSÁG

A Képviselőház Főtitkárságakidolgozza a Képviselőház főtitkára által meghozandó aktusokat, megfogalmazza a Képviselőház és a Képviselőházi Szolgálat fejlesztési stratégiáját, olyan jellegzetes intézkedések és akciókat fogalmaz és dolgoz ki, amelyek a Képviselőházi Szolgálat munkafolyamatainak és munkafeladatainak előmozdítására irányulnak, ellátja protokollhivatali teendőket.

УA Képviselőház Főtitkárságában a következő szűkebb belső egységek alakulnak:

 • Általános és Adminisztratív Teendők Részlege;
 • Protokoll.

Kapcsolat

Általános és adminisztratív teendők részlegvezetője:Ivana Jović

Tel +381 21 487-4124

e-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Protokollfőnök: Maja Petrović

Tel: +381 21 487-4133

email: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs


KÉPVISELŐHÁZI ÉS MUNKATESTÜLETI ÜLÉSELŐKÉSZÍTŐ ÉS RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI FŐOSZTÁLY

A Képviselőházi és Munkatestületi Üléselőkészítő és Régióközi Együttműködési Főosztály ellátja a képviselőházi ülések előkészítésével és megszervezésével, valamint a munkatestületi és képviselőcsoporti teendőkkel normatív-jogi, elemzési-dokumentációs és szakmai-operatív jellegű teendőket; begyűjti és előkészíti a képviselőházi ülés megtartásához szükséges anyagokat; feldolgozza a képviselőházi ülésen meghozott aktusokat, és előkészíti azokat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételre; előkészíti és tájékoztatókat ad a képviselők számára a képviselőházi ülések megtartásával, a munkatestületi és képviselői csoporti ülések előkészítésével és megtartásával kapcsolatban; szakmai segítséget nyújt a képviselők számára a Képviselőház ügyrendjének alkalmazásában; ellátja a parlamentközi és régióközi együttműködés érvényesítéséhez és előmozdaításához, valamint a régiók közötti művelődési és gazdasági partnerség gyorsabb fejlesztéséhez fűződő teendőket.
 
A Képviselőházi és Munkatestületi Üléselőkészítő és Régióközi Együttműködési Főosztály keretében megalakulnak a következő szűkebb belső szervezeti egységek:

 • Képviselőházi Üléselőkészítő és –Feldolgozó Osztály;
 • Munkatestületi és Képviselői Csoporti Teendők Részlege;
 • Régióközi Együttműködési Részleg.

Kapcsolat

A főtitkár helyettese:

Tel: +381 21 487-

email:

A Képviselőházi Üléselőkészítő és –Feldolgozó Osztály vezetője: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

email: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Munkatestületi és Képviselői Csoporti Teendők Részlegének vezetője: Dragana Milidragović

Tel: +381 21 487-4049

email: dmilidragovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Régióközi Együttműködési Részleg vezetóje: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

email: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


HUMÁN ERŐFORRÁSI, MUNKAJOGI ÉS IKTATÓI TEENDŐK FŐOSZTÁLYA

A Humán Erőforrási, Munkajogi és Iktatói Teendők Főosztálya irányítja a humán erőforrásokat; szakmai-operatív, szakmai-operatív, normatív-jogi és tanulmányi-elemzési teendőket lát el, előkészíti a munkaüggyel és munkaviszonyokkal kapcsolatos általános és egyedi aktusokat; figyelemmel kíséri és alkalmazza a munkaügyi és munkaviszonyokra vonatkozó törvények és jogszabályok alkalmazását a Képviselőházi Szolgálatban és a Képviselőházban; előkészíti és kidolgozza a káderügyi tervet; elemzi a foglalkoztatottak szakképesítése és szakmai továbbképzése iránti igényeket; káderügyi nyilvántartást vezet; postai küldeményeket vesz át, bont fel és néz át; tartalmuk szerint osztályozza és iktatja az ügyeket; átveszi, iktatja, tárolja és őrzi a bizalmas jellegű és irattári anyagot; irattárba helyezi a levéltári anyagokat.

A Humán Erőforrási, Munkajogi és Iktatói Teendők Főosztályábana következő szűkebb belső egységek alakulnak:

 • Humán Erőforrási Osztály;
 • Munkajogi Teendők Részlege;
 • Iktatóiroda.

Kapcsolat

A főtitkár helyettese: Dragutin Galović, okl. jogász

Tel: +381 21 487-4160

email: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Humán Erőforrások Részlegének vezetője: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

email: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Munkajogi Teendők Részlegének vezetője: Aleksandar Jovanović

Tel: +381 21 487-4155

email: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Iktatófőnök: Mirko Pisarić

Tel: +381 21 487-4860

email: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs

 


PÉNZÜGYI, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÉS NYILVÁNOSSÁG-KAPCSOLATI FŐOSZTÁLY

A Pénzügyi, Információs Technológiai és Nyilvánosság-kapcsolati Főosztály pénzügyi, dokumentációs, informatikai, adminisztratív, szakmai operatív teendőket lát el; pénzügyi-anyagi jellegű tájékoztatókat, jelentéseket és elemzéseket dolgoz ki; dokumentációt készít elő és lefolytatja a közbeszerzési eljárást; az adminisztrációs, programozási és karbantartási teendőkkel kapcsolatos kísérő tevékenységeket végez; biztosítja az az információs technológiák alkalmazását és fejlesztését a Képviselőházban; ellátja a sajtótájékoztatók szervezésének teendőit, bejelenti a képviselőházi üléseket és a munkatestületek üléseit; előkészíti a nyilvánossághoz szóló közleményeket, kapcsolatot teremt és tart fent a médiával, figyelemmel kíséri és elemzi a hazai és külföldi mediát; megszervezi és egyezteti a Képviselőház brosúráinak és kiadványainak kidolgozását; a Képviselőház honlapján közleményeket, tájékoztatókat és napi aktivitásokat tesz közzé a Képviselőház munkájáról.

A Pénzügyi, Információs Technológiai és Nyilvánosság-kapcsolati Főosztályban a következő szűkebb belső egységek alakulnak:

 • Pénzügyi és Közbeszerzési Osztály;
 • Nyilvánosság-kapcsolati Részleg;
 • Információs Technológiák Csoportja.

Kapcsolat

A főtitkár segédje: Milan Antić, okl. közgazdász

Tel: +381 21 487-4143

email: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Pénzügyi és Közbeszerzési Osztály vezetője: Bojan Vranjković

Tel: +381 21 487-4390

email:bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

A Nyilvánosság-kapcsolati Részleg vezetője: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

email: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Az Információs Technológiák Csoportjának vezetője: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

email: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs