Podpredseda Damir Zobenica

Podpredseda Damir Zobenica

Damir Zobenica je zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia uskutočnenom 02. júna 2016.

Je členom Srbskej pokrokovej strany a členom poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBSKO VÍŤAZÍ v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti v zhromaždení

• Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Biografia

Narodil sa v Pule 15.04.1981

Gymnázium Svetozara Markovića zakončil v Novom Sade a následne vyštudoval  sociológiu na Filozofickej fakulte v Novom Sade. V priebehu štúdia pol roka strávil v Spojených štátoch Amerických v rámci programu Work and travel.

Politikou sa začal zaoberať roku 2008 ako jeden zo zakladateľov Srbskej pokrokovej strany v Novom Sade.
 
Do Hlavného výboru SPS bol zvolený roku 2012 a roku 2014 sa stal predsedom Výkonného výboru SPS. Členom predsedníctva SPS sa stal roku 2016.

Na prvú politickú funkciu nastúpil roku 2009, keď sa stal predsedom Miestneho spoločenstva  Sriemska Kamenica. Neskôr je zvolený za výborníka Zhromaždenia mesta Nový Sad a za poslanca Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Vykonavál funkciu radcu primátora Nového Sadu. Bol členom správnej rady  VP Poslovni prostor Nový Sad, ako aj člen Dozornej rady Slobodného colného pásma Nový Sad.

Okrem materinského srbského jazyka ovláda aj angličtinu a čiastočne taliančinu.

Je ženatý a otcom dvoch detí.

 

Kontakt

e-mail: dzobenica@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134

Faks: +381 21 456-241

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 108 Nový Sad

Srbská republika