početna

Podpredseda Dušan Jakovljev

Podpredseda Dušan Jakovljev

Dušan Jakovljev bol zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí 2. júna 2016.

Je členom politickej strany Liga sociálnych demokratov Vojvodiny a členom poslaneckej skupiny Liga sociálnych demokratov Vojvodiny v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Funkcie v Zhromaždení

  • Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Biografia

Narodil sa 30. júla 1951 v Srpskom Itebeji.

Základnú školu a gymnázium skončil v Zreňanine. Študoval sociológiu v Belehrade.

Bol hlavný a zodpovedný redaktor knižných vydaní Knižnice v Zreňanine. Je autorom projektov Fond Todora Manojlovića a Fond Borislava Mihajlovića Mihiza, ktorý každoročne so srbskou čitárňou v Irigu udeľuje ceny za dramatickú tvorbu. Začal viacej edícií a uverejňoval texty v domácich periodikách.

Od septembra roku 2000 bol zväzový poslanec a šéf Poslaneckej skupiny Vojvodina. Bol aj členom delegácie Srbska a Čiernej Hory v Parlamente Rady Európy, kde je angažovaný vo Výbore pre kultúru, vedu a vzdelávanie a vo Výbore pre ochranu životného prostredia, lokálne a regionálne otázky. Od roku 2003 bol podpredsedom Výkonnej rady APV, a roku 2004 je do tejto funkcie vymenovaný v druhom mandáte a v rokoch 2008 až 2012 bol podpredsedom vlády AP Vojvodiny.

V Lige sociálnych demokratov Vojvodiny je na vysokých postaveniach: od roku 1997 do dnes je členom Hlavného výboru LSV: štyrikrát bol zvolený za predsedu obecného, resp. mestského výboru LSV Zreňanin, v dvoch mandátoch bol členom Výkonného výboru HV LSV, ako aj predseda Štatutárnej komisie LSV.

Za podpredsedu LSV bol zvolený na IV. riadnom kongrese LSV v decembri 2001. Do tejto funkcie bol znovu zvolený aj na nasledovnom kongrese v decembri roku 2005. Na VII. kongrese LSV, ktorý sa uskutočnil v decembri 2008, bol zvolený za predsedu Politickej rady LSV.


Kontakt

e-mail: djakovljev@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4138

Faks: +381 21 456-107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 000 Nový Sad

Srbská republika