Zastupničke skupine

U Skupštini se može obrazovati zastupnička skupina od najmanje pet zastupnika. Zastupnik može biti član samo jedne zastupničke skupine. Zastupničku skupinu čine zastupnici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili skupine građana. Zastupničku skupinu mogu udruživanjem obrazovati zastupnici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili skupine građanja.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine. Zastupnička skupina ima zamjenika predsjednika zastupničke skupine, koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti.

Zastupnička skupina preko svog predsjednika ima pravo podnositi prijedlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice skupštine i odbora, da na prijedlog oduke, drugog propisa i općeg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i prijedloge, da podnosi amandmane i da obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom.

Zastupničke skupine u Skupštini AP Vojvodine su:

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina


Zastupnička skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBJEĐUJE"

 1. Milenko Jovanov, Predsjednik
 2. Milan Vlaisavljević, Zamjenik predsjednika
 3. Gavra Avramov
 4. Darko Bađok
 5. Dragan Božić
 6. dr. Željko Vidović
 7. dr Tatiana Vujačić
 8. Rajka Vujović
 9. Darko Vukoje
 10. Predrag Ginculj
 11. Dragan Dragić
 12. Aleksandar Đedovac
 13. Dragana Đurić-Bulatović
 14. Sanja Žigić
 15. Damir Zobenica
 16. Jelena Jovanović
 17. Slađana Jovanović
 18. Uroš Kandić
 19. Marko Karanfilović
 20. mr. Milica Kirćanski
 21. Matija Kovač
 22. Sanja Kovačević
 23. Neđeljko Konjokrad
 24. Dušan Korać
 25. Dejana Krsmanović
 26. Radomir Kuzmanović
 27. Bore Kutić
 28. Jovan Lazarov
 29. Saša Levnajić
 30. Stojanka Lekić
 31. Milorad Lemić
 32. Nada Mandić
 33. Ilija Maravić
 34. Marko Marić
 35. Dr Predrag Matejin
 36. Jovana Medenica
 37. Rajko Mijović
 38. Nada Milanović
 39. Stanka Mihajlov
 40. Dejan Mihaljica
 41. Jelena Mihelčić
 42. Ljubodrag Miščević
 43. Predrag Petrović
 44. Dragana Potpara
 45. Mirjana Radojević
 46. Laura Rajnović Evetović
 47. Miroslav Rodić
 48. Snežana Sedlar
 49. Zdravko Simić
 50. Dmitar Stanišić
 51. Jasmina Stevanović
 52. Dušan Stipanović
 53. Tihomir Stojaković
 54. Mia Strajin
 55. Zoran Subotić
 56. Pavel Surovi
 57. Vesna Terzin
 58. Vučeta Tošković
 59. Nenad Trbović
 60. Aleksandar Farkaš
 61. Gizela Crkvenjakov
 62. Marko Šijan
 63. mr. Miroslav Španović

Zastupnička skupina "DS-DSHV"

 1. Goran Paunović, Predsjednik
 2. Nenad Borović, Zamjenik predsjednika
 3. Miroslav Vasin
 4. Gordana Kozlovački
 5. Nebojša Novaković
 6. Vesna Prćić
 7. Ana Tomanova Makanova

Zastupnička skupina "Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija"

 1. Pavle Budakov, Predsjednik
 2. Svetlana Babić, Zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. Branislava Belić
 4. Zoran Vranešević
 5. Goran Gonđa
 6. Aleksandra Đanković
 7. Sreten Jovanović
 8. Dragomir Lalić
 9. dr Goran Latković
 10. Slavenko Unković
 11. Jovanka Čolak-Kiraly

Zastupnička skupina "Liga socijaldemokrata Vojvodine"

 1. Branislav Bogaroški, Predsjednik
 2. mr. Dejan Čapo, Zamjenik predsjednika
 3. Dušan Jakovljev
 4. Aleksandar Jovanović
 5. Robert Kolar
 6. Bojan Kostreš
 7. Sandra Ristić
 8. mr. Maja Sedlarević
 9. Saša Šućurović

Zastupnička skupina "Vajdasági Magyar Szövetség - István Pásztor– Savez vojvođanskih Mađara - István Pásztor"

 1. Lenke Erdély, Predsjednik
 2. Ilona Pelt, Zamjenik predsjednika
 3. dr. Bojan Bagi
 4. László Kormányos
 5. István Pásztor
 6. Lajos Patyi

Zastupnička skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA"

 1. Đurađ Jakšić, Predsjednik
 2. Milan Ćuk, Zamjenik predsjednika
 3. Smiljana Glamočanin Varga
 4. Ivana Zečević
 5. Vojislav Kulačanin
 6. Ivica Milankov
 7. Danijel Radić
 8. Dragan Stjepanović
 9. Nemanja Šarčević

Zastupnička skupina "ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAĐARSKI POKRET - DZVM - NOVA SRBIJA - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia"

 1. Zlata Đerić , Predsjednik
 2. Ákos Elvegyi, Zamjenik predsjednika
 3. Jelena Balašević
 4. Amir Bislimi
 5. Svetlana Kozić
 6. Arsen Kurjački
 7. Borislav Novaković
 8. Áron Csonka

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina

 1. Katica Bengin
 2. Zorica Damjanović
 3. Jelena Delić
 4. Aleksandar Zelenski
 5. Branislava Jeftić
 6. Dejan Maksimović
 7. Ivan Stijepović