Zastupničke skupine

U Skupštini se može obrazovati zastupnička skupina od najmanje pet zastupnika. Zastupnik može biti član samo jedne zastupničke skupine. Zastupničku skupinu čine zastupnici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili skupine građana. Zastupničku skupinu mogu udruživanjem obrazovati zastupnici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili skupine građanja.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine. Zastupnička skupina ima zamjenika predsjednika zastupničke skupine, koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti.

Zastupnička skupina preko svog predsjednika ima pravo podnositi prijedlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice skupštine i odbora, da na prijedlog oduke, drugog propisa i općeg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i prijedloge, da podnosi amandmane i da obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom.

Zastupničke skupine u Skupštini AP Vojvodine su:

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina


Zastupnička skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBJEĐUJE"

 1. Milenko Jovanov, Predsjednik
 2. Milan Vlaisavljević, Zamjenik predsjednika
 3. Gavra Avramov
 4. Darko Bađok
 5. Dragan Božić
 6. dr. Željko Vidović
 7. dr Tatiana Vujačić
 8. Darko Vukoje
 9. Predrag Ginculj
 10. Dragan Dragić
 11. Aleksandar Đedovac
 12. Dragana Đurić-Bulatović
 13. Sanja Žigić
 14. Damir Zobenica
 15. Jelena Jovanović
 16. Slađana Jovanović
 17. Uroš Kandić
 18. Marko Karanfilović
 19. mr. Milica Kirćanski
 20. Matija Kovač
 21. Sanja Kovačević
 22. Neđeljko Konjokrad
 23. Dušan Korać
 24. Dejana Krsmanović
 25. Radomir Kuzmanović
 26. Bore Kutić
 27. Jovan Lazarov
 28. Saša Levnajić
 29. Stojanka Lekić
 30. Milorad Lemić
 31. Rajka Lučar
 32. Nada Mandić
 33. Ilija Maravić
 34. Marko Marić
 35. Dr Predrag Matejin
 36. Jovana Medenica
 37. Rajko Mijović
 38. Nada Milanović
 39. Dragana Milošević
 40. Stanka Mihajlov
 41. Dejan Mihaljica
 42. Jelena Mihelčić
 43. Ljubodrag Miščević
 44. Predrag Petrović
 45. Dragana Potpara
 46. Mirjana Radojević
 47. Laura Rajnović Evetović
 48. Miroslav Rodić
 49. Snežana Sedlar
 50. Zdravko Simić
 51. Dmitar Stanišić
 52. Dušan Stipanović
 53. Tihomir Stojaković
 54. Mia Strajin
 55. Zoran Subotić
 56. Pavel Surovi
 57. Vesna Terzin
 58. Milan Todorović
 59. Vučeta Tošković
 60. Nenad Trbović
 61. Aleksandar Farkaš
 62. Gizela Crkvenjakov
 63. mr. Miroslav Španović

Zastupnička skupina "DS-DSHV"

 1. Goran Paunović, Predsjednik
 2. Nenad Borović, Zamjenik predsjednika
 3. Miroslav Vasin
 4. Gordana Kozlovački
 5. Nebojša Novaković
 6. Vesna Prćić
 7. Ana Tomanova Makanova

Zastupnička skupina "Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija"

 1. Pavle Budakov, Predsjednik
 2. Svetlana Babić, Zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. Branislava Belić
 4. Zoran Vranešević
 5. Goran Gonđa
 6. Aleksandra Đanković
 7. Sreten Jovanović
 8. Dragomir Lalić
 9. Radoslav Striković
 10. Slavenko Unković
 11. Jovanka Čolak-Kiraly

Zastupnička skupina "Liga socijaldemokrata Vojvodine"

 1. Branislav Bogaroški, Predsjednik
 2. mr. Dejan Čapo, Zamjenik predsjednika
 3. Dušan Jakovljev
 4. Aleksandar Jovanović
 5. Robert Kolar
 6. Bojan Kostreš
 7. Sandra Ristić
 8. mr. Maja Sedlarević
 9. Saša Šućurović

Zastupnička skupina "Vajdasági Magyar Szövetség - István Pásztor– Savez vojvođanskih Mađara - István Pásztor"

 1. Lenke Erdély, Predsjednik
 2. Ilona Pelt, Zamjenik predsjednika
 3. dr. Bojan Bagi
 4. László Kormányos
 5. István Pásztor
 6. Lajos Patyi

Zastupnička skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA"

 1. Đurađ Jakšić, Predsjednik
 2. Milan Ćuk, Zamjenik predsjednika
 3. Smiljana Glamočanin Varga
 4. Jelena Delić
 5. Ivana Zečević
 6. Vojislav Kulačanin
 7. Ivica Milankov
 8. Danijel Radić
 9. Dragan Stjepanović
 10. Nemanja Šarčević

Zastupnička skupina "Dosta je bilo - Saša Radulović"

 1. Svetlana Kozić, Predsjednik
 2. Aleksandar Zelenski, Zamjenik predsjednika
 3. Katica Bengin
 4. Zorica Damjanović
 5. Dejan Maksimović
 6. Ivan Stijepović

Zastupnička skupina "ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAĐARSKI POKRET - DZVM - NOVA SRBIJA - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia"

 1. Áron Csonka, Predsjednik
 2. Arsen Kurjački, Zamjenik predsjednika
 3. Jelena Balašević
 4. Amir Bislimi
 5. Zlata Đerić
 6. Ákos Elvegyi
 7. Borislav Novaković

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina

 1. Branislava Jeftić