Poslanci

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálneho volebného systému, na obdobie štyroch rokov.

Poslancovi zaniká mandát pred vypršaním lehoty, na ktorú je zvolený: podaním demisie, ak je právoplatným súdnym rozhodnutím odsúdený na bezpodmienečný trest väzenia najmenej šesť mesací, ak je právopaltným rozhodnutím pozbavený pracovnej schopnosti, preberaním úkonu, resp. funkcie, ktoré sú v súlade so zákonom, resp. Uznesením o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny nespojiteľné s funkciou poslanca, ak mu zanikne bydlisko na území pokrajiny, stratou štátneho občianstva alebo v prípade smrti. Mandát poslanca, ktorému zanikol mandát pred vypršaním lehoty, na ktorú bol zvolený patrí volebnej listine, z ktorej bol zvolený. Ten mandát sa pridelí nasledovnému kandidátovi na volebnej listine, pre ktorého strana nezískala mandát.

Zobrazené údaje sa vzťahujú na štruktúru poslancov podľa výsledkov volieb  poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny uskutočnených 24. apríla 2016.

Listina poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 1. Gavra Avramov
 2. Svetlana Babić
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Darko Bađok
 5. Jelena Balašević
 6. prof. Dr. Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Dragan Božić
 11. Nenad Borović
 12. Pavle Budakov
 13. Miroslav Vasin
 14. Dr. Željko Vidović
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Zoran Vranešević
 17. dr Tatiana Vujačić
 18. Rajka Vujović
 19. Darko Vukoje
 20. Predrag Ginculj
 21. Smiljana Glamočanin Varga
 22. Goran Gonđa
 23. Zorica Damjanović
 24. Jelena Delić
 25. Dragan Dragić
 26. Aleksandra Đanković
 27. Aleksandar Đedovac
 28. Zlata Đerić
 29. Dragana Đurić-Bulatović
 30. Ákos Elvegyi
 31. Lenka Erdély
 32. Sanja Žigić
 33. Aleksandar Zelenski
 34. Ivana Zečević
 35. Damir Zobenica
 36. Dušan Jakovljev
 37. Đurađ Jakšić
 38. Branislava Jeftić
 39. Milenko Jovanov
 40. Aleksandar Jovanović
 41. Jelena Jovanović
 42. Slađana Jovanović
 43. Sreten Jovanović
 44. Uroš Kandić
 45. Marko Karanfilović
 46. Mr. Milica Kirćanski
 47. Matija Kovač
 48. Sanja Kovačević
 49. Svetlana Kozić
 50. Gordana Kozlovački
 51. Robert Kolar
 52. Neđeljko Konjokrad
 53. Dušan Korać
 54. László Kormányos
 55. Bojan Kostreš
 56. Dejana Krsmanović
 57. Radomir Kuzmanović
 58. Vojislav Kulačanin
 59. Arsen Kurjački
 60. Bore Kutić
 61. Jovan Lazarov
 62. Dragomir Lalić
 63. Saša Levnajić
 64. Stojanka Lekić
 65. Milorad Lemić
 66. Dejan Maksimović
 67. Nada Mandić
 68. Ilija Maravić
 69. Marko Marić
 70. Dr. Predrag Matejin
 71. Jovana Medenica
 72. dr Rajko Mijović
 73. Ivica Milankov
 74. Nada Milanović
 75. Stanka Mihajlov
 76. Dejan Mihaljica
 77. Jelena Mihelčić
 78. Ljubodrag Miščević
 79. Borislav Novaković
 80. Nebojša Novaković
 81. István Pásztor
 82. Lajos Patyi
 83. Goran Paunović
 84. Ilona Pelt
 85. Predrag Petrović
 86. Dragana Potpara
 87. Vesna Prćić
 88. Danijel Radić
 89. Mirjana Radojević
 90. Laura Rajnović-Evetović
 91. Sandra Ristić
 92. Miroslav Rodić
 93. Snežana Sedlar
 94. Mr. Maja Sedlarević
 95. Zdravko Simić
 96. Dmitar Stanišić
 97. Ivan Stijepović
 98. Dušan Stipanović
 99. Dragan Stjepanović
 100. Tihomir Stojaković
 101. Mia Strajin
 102. Radoslav Striković
 103. Zoran Subotić
 104. Pavel Surový
 105. Vesna Terzin
 106. Milan Todorović
 107. Anna Tomanová Makanová
 108. Vučeta Tošković
 109. Nenad Trbović
 110. Milan Ćuk
 111. Slavenko Unković
 112. Aleksandar Farkaš
 113. Gizela Crkvenjakov
 114. Mr. Dejan Čapo
 115. Jovanka Čolak-Kiraly
 116. Áron Csonka
 117. Nemanja Šarčević
 118. Marko Šijan
 119. Mr. Miroslav Španović
 120. Saša Šućurović