Poslanci

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálneho volebného systému, na obdobie štyroch rokov.

Poslancovi zaniká mandát pred vypršaním lehoty, na ktorú je zvolený: podaním demisie, ak je právoplatným súdnym rozhodnutím odsúdený na bezpodmienečný trest väzenia najmenej šesť mesací, ak je právopaltným rozhodnutím pozbavený pracovnej schopnosti, preberaním úkonu, resp. funkcie, ktoré sú v súlade so zákonom, resp. Uznesením o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny nespojiteľné s funkciou poslanca, ak mu zanikne bydlisko na území pokrajiny, stratou štátneho občianstva alebo v prípade smrti. Mandát poslanca, ktorému zanikol mandát pred vypršaním lehoty, na ktorú bol zvolený patrí volebnej listine, z ktorej bol zvolený. Ten mandát sa pridelí nasledovnému kandidátovi na volebnej listine, pre ktorého strana nezískala mandát.

Zobrazené údaje sa vzťahujú na štruktúru poslancov podľa výsledkov volieb  poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny uskutočnených 24. apríla 2016.

Listina poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 1. Gavra Avramov
 2. Svetlana Babić
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Darko Bađok
 5. Jelena Balašević
 6. prof. Dr. Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Dragan Božić
 11. Nenad Borović
 12. Pavle Budakov
 13. Miroslav Vasin
 14. Dr. Željko Vidović
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Zoran Vranešević
 17. dr Tatiana Vujačić
 18. Darko Vukoje
 19. Predrag Ginculj
 20. Smiljana Glamočanin Varga
 21. Goran Gonđa
 22. Zorica Damjanović
 23. Jelena Delić
 24. Dragan Dragić
 25. Aleksandra Đanković
 26. Aleksandar Đedovac
 27. Zlata Đerić
 28. Dragana Đurić-Bulatović
 29. Ákos Elvegyi
 30. Lenka Erdély
 31. Sanja Žigić
 32. Aleksandar Zelenski
 33. Ivana Zečević
 34. Damir Zobenica
 35. Dušan Jakovljev
 36. Đurađ Jakšić
 37. Branislava Jeftić
 38. Milenko Jovanov
 39. Aleksandar Jovanović
 40. Sreten Jovanović
 41. Jelena Jovanović
 42. Slađana Jovanović
 43. Uroš Kandić
 44. Marko Karanfilović
 45. Mr. Milica Kirćanski
 46. Matija Kovač
 47. Sanja Kovačević
 48. Svetlana Kozić
 49. Gordana Kozlovački
 50. Robert Kolar
 51. Neđeljko Konjokrad
 52. Dušan Korać
 53. László Kormányos
 54. Bojan Kostreš
 55. Dejana Krsmanović
 56. Radomir Kuzmanović
 57. Vojislav Kulačanin
 58. Arsen Kurjački
 59. Bore Kutić
 60. Jovan Lazarov
 61. Dragomir Lalić
 62. Saša Levnajić
 63. Stojanka Lekić
 64. Milorad Lemić
 65. Rajka Lučar
 66. Dejan Maksimović
 67. Nada Mandić
 68. Ilija Maravić
 69. Marko Marić
 70. Dr. Predrag Matejin
 71. Jovana Medenica
 72. Rajko Mijović
 73. Ivica Milankov
 74. Nada Milanović
 75. Dragana Milošević
 76. Stanka Mihajlov
 77. Dejan Mihaljica
 78. Jelena Mihelčić
 79. Ljubodrag Miščević
 80. Borislav Novaković
 81. Nebojša Novaković
 82. István Pásztor
 83. Lajos Patyi
 84. Goran Paunović
 85. Ilona Pelt
 86. Predrag Petrović
 87. Dragana Potpara
 88. Vesna Prćić
 89. Danijel Radić
 90. Mirjana Radojević
 91. Laura Rajnović-Evetović
 92. Sandra Ristić
 93. Miroslav Rodić
 94. Snežana Sedlar
 95. Mr. Maja Sedlarević
 96. Zdravko Simić
 97. Dmitar Stanišić
 98. Ivan Stijepović
 99. Dušan Stipanović
 100. Dragan Stjepanović
 101. Tihomir Stojaković
 102. Mia Strajin
 103. Radoslav Striković
 104. Zoran Subotić
 105. Pavel Surový
 106. Vesna Terzin
 107. Milan Todorović
 108. Anna Tomanová Makanová
 109. Vučeta Tošković
 110. Nenad Trbović
 111. Milan Ćuk
 112. Slavenko Unković
 113. Aleksandar Farkaš
 114. Gizela Crkvenjakov
 115. Mr. Dejan Čapo
 116. Jovanka Čolak-Kiraly
 117. Áron Csonka
 118. Nemanja Šarčević
 119. Mr. Miroslav Španović
 120. Saša Šućurović