Odbor za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polova razmatra predloge programa, odluka i opštih akata iz oblasti ravnopravnosti žena i muškaraca, razmatra analitičke i druge materijale iz oblasti ravnopravnosti žena i muškaraca, razmatra akta sa stanovišta unapređenja ravnopravnosti žena i muškaraca, sagledava vođenje politike, izvršavanje odluka i opštih akata od strane Pokrajinske vlade sa stanovišta ravnopravnosti i druga pitanja iz oblasti ravnopravnosti polova.

 

Članovi odbora

 1. Ana Tomanova Makanova, Predsednik
 2. Nada Milanović, Zamenik predsednika
 3. Jelena Delić
 4. Dragana Đurić-Bulatović
 5. Goran Gonđa
 6. Stojanka Lekić
 7. Snežana Sedlar
 8. mr Maja Sedlarević
 9. Mia Strajin
 10. Rajka Vujović
 11. Darko Vukoje

Sekretar odbora: Svetlana Popadić Ležimirac
Tel: +381 21 487-4314
e-mail: odborpolovi@skupstinavojvodine.gov.rs