Výbor pre rodovú rovnosť

Výbor pre rodovú rovnosť prerokúva návrhy programov, uznesení a normatívnych aktov  z oblasti rovnosti žien a mužov; prerokúva analytické a iné materiály z oblasti rovnosti žien a mužov; prerokúva akty z hľadiska zveľaďovania rovnosti žien a mužov; zvažuje vedenie politiky, uskutočňovanie uznesení a normatívnych aktov Pokrajinskou vládou z hľadiska rodovej rovnosti a  iné otázky z oblasti rodovej rovnosti.

Členovia výboru

 1. Anna Tomanová Makanová, Predseda
 2. Nada Milanović, zástupca predsedu
 3. Rajka Vujović
 4. Darko Vukoje
 5. Goran Gonđa
 6. Jelena Delić
 7. Dragana Đurić-Bulatović
 8. Stojanka Lekić
 9. Snežana Sedlar
 10. Mr. Maja Sedlarević
 11. Mia Strajin

Tajomník výboru: Svetlana Popadić Ležimirac
Tel: +381 21 487-4314
E-mail: odborpolovi@skupstinavojvodine.gov.rs