Odbor za privredu

Odbor za privredu razmatra predloge odluka, strateških i drugih dokumenata iz oblasti privrednog regionalnog razvoja, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, sajmova i drugih privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu; prati sprovođenje programa mera i aktivnosti na uspostavljanju ravnomernog privrednog regionalnog razvoja; sprovođenje Strategije turizma Vojvodine; prati sprovođenje politike u oblasti telekomunikacija i donošenje Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji; razmatra pitanja u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava u proizvodnji i prometu robe; raspoređivanje podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju privrede; prati, podstiče i koordinira aktivnosti u oblasti vlasničke transformacije, razmatra inicijative i predloge koji se odnose na vlasničku transformaciju i organizaciono prestruktuiranje preduzeća, mere ekonomske politike i druge mere i aktivnosti u oblasti vlasničke transformacije i razmatra druga pitanja iz ove oblasti.

Članovi odbora

 1. Aleksandra Đanković, Predsednik
 2. Miroslav Rodić, Zamenik predsednika
 3. Aron Čonka
 4. Jelena Delić
 5. Robert Kolar
 6. Neđeljko Konjokrad
 7. Sanja Kovačević
 8. Ilija Maravić
 9. Marko Marić
 10. Nebojša Novaković
 11. Laura Rajnović Evetović

Sekretar odbora: Mirko Pisarić
Tel: +381 21 487-4860
e-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs