Výbor pre hospodárstvo

Výbor pre hospodárstvo prerokúva návrhy uznesení, strategických a iných dokladov z oblasti hospodárskeho regionálneho vývoja, cestovného ruchu, pohostinstva, kúpeľníctva a liečebníctva, priemyslu a remeselníctva, cestnej, rečnej a železničnej dopravy, veľtrhov a iných obchodných podujatí významných pre AP Vojvodinu; sleduje uskutočňovanie programu opatrení a aktivít na uvedenie rovnomerného hospodárskeho regionálneho vývoja; uskutočňovanie stratégie cestovného ruchu Vojvodiny; sleduje uskutočňovanie politiky v oblasti telekomunikácií a vynesenie stratégie vývoja telekomunikácií v Srbskej republike, prerokúva otázky v oblasti ochrany autorských a príbuzných práv vo výrobe a obrate tovaru; rozvrhovanie podnetných a iných prostriedkov určených vývoju hospodárstva; sleduje, podnecuje a koordinuje aktivity v oblasti vlastníckej transformácie, prerokúva iniciatívy a návrhy súvisiace s vlastníckou transformáciou a organizačnou prestavbou podniku, opatrenia obchodnej politiky a iné opatrenia a aktivity v oblasti vlastnícekj transformácie a prerokúva iné otázky z tejto oblasti.

Členovia výboru

 1. Aleksandra Đanković, Predseda
 2. Miroslav Rodić, zástupca predsedu
 3. Jelena Delić
 4. Sanja Kovačević
 5. Robert Kolar
 6. Neđeljko Konjokrad
 7. Ilija Maravić
 8. Marko Marić
 9. Nebojša Novaković
 10. Laura Rajnović-Evetović
 11. Áron Csonka

Tajomníčka výboru: Mirko Pisarić
Tel: +381 21 487-4860
E-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs