Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo razmatra prijedloge odluka, strateških i drugih dokumenata iz područja gospodarskog regionalnog razvitka, turizma, ugostiteljstva, toplica i lječilišta, industrije i obrtništva, cestovnog, riječnog i željezničkog prometa, sajmova i drugih gospodarskih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu; prati provedbu programa mjera i aktivnosti na uspostavljanju ravnomjernog gospodarskog regionalnog razvitka; provedbu Strategije turizma Vojvodine; prati provedbu politike u području telekomunikacija i donošenje Strategije razvitka telekomunikacija u Republici Srbiji; razmatra pitanja u području zaštite autorskih i srodnih prava u proizvodnji i prometu robe; raspoređivanje poticajnih i drugih  sredstava namjenjenih razvoju gospodarstva; prati, potiče i koordinira aktivnosti u području vlasničke transformacije, razmatra inicijative i prijedloge koji se odnose na vlasničku transformaciju i organizaciono  prestruktuiranje poduzeća, mjere ekonomske politike i druge mjere i aktivnosti u području vlansičke transformacije i razmatra druga pitanja iz ovog područja.

Članovi odbora

 1. Aleksandra Đanković, Predsjednik
 2. Miroslav Rodić, Zamjenik predsjednika
 3. Jelena Delić
 4. Sanja Kovačević
 5. Robert Kolar
 6. Neđeljko Konjokrad
 7. Ilija Maravić
 8. Marko Marić
 9. Nebojša Novaković
 10. Laura Rajnović Evetović
 11. Áron Csonka

Tajnica odbora: Mirko Pisarić
Tel: +381 21 487-4860
E-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs