Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť

Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť rozoberá návrhy uznesení a normatívnych aktov za účelom sledovania uskutočňovania ústavou zaručenej úplnej rovnoprávnosti príslušníkov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev s príslušníkmi srbského národa; navrhuje opatrenia v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a úradného používania jazyka a písma a iné otázky; sleduje uskutočňovanie práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými štandardmi v oblasti národnostnej rovnoprávnosti.
Pracovné teleso má predsedu a 14 členov, spomedzi ktorých sú  sú štyria, podľa funkcií, predsedovia výborov, v ktorých pôsobnosti sú otázky z oblasti vzdelávania, kultúry, informovania, úradného používania jazykov a písem a bezpečnosti.

Členovia výboru

 1. Bojan Kostreš, Predseda
 2. Aleksandar Farkaš, zástupca predsedu
 3. dr Tatiana Vujačić
 4. Lenka Erdély
 5. Jelena Jovanović
 6. Slađana Jovanović
 7. Dejan Mihaljica
 8. Vesna Prćić
 9. Dragan Stjepanović
 10. Pavel Surový
 11. Vesna Terzin
 12. Milan Ćuk
 13. Gizela Crkvenjakov
 14. Nemanja Šarčević
 15. Mr. Miroslav Španović

Tajomníčka výboru: Velimir Matanović
Tel: +381 21 457 662
E-mail: odbornacravnopravnost@skupstinavojvodine.gov.rs