Uroš Kandić

Uroš Kandić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodil sa roku 1979, z Lukićeva, povolaním diplomovaný politológ.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen