Dragomir Lalić

Dragomir Lalić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS).

Narodil sa roku 1956, z Petrovaradina, povolaním manažér.

  • Poslanecka skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko" - člen
  • Výbor pre spoluprácu s výbormi národného zhromaždenia v uskutočňovaní príslušností pokrajiny - člen