dr. Bojan Bagi

dr. Bojan Bagi

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor.

Narodil sa roku 1975, z Subotice, povolaním lekár.

  • Poslanecka skupina "Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor" - člen
  • Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti - člen